Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/11/2016/POIR/DT

Pobierz

 


 

Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/10/2016/POIR/DT

Pobierz


 

Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/10/2016/POIR/DT

Pobierz


Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/09/2016/POIR/DT

Pobierz

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2016/POIR/DT

 

dotyczy: Organizacji dwudniowej konferencji

 

Pobierz

Załącznik nr 1

 

 w dn.01.12.2016 r. została zmieniona omyłka pisarska w terminie realizacji zamówienia  z 26-28.05.2016 r. na 26-28.05.2017 r. i w związku z tym  termin składania ofert został przedłużony do 08.12.2016 r.


 

Informacja o wyniku postępowania

 

dotyczy: Wynik postępowania nr 03/10/2016/POIR/DT

 Pobierz

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2016/POIR/DT

dotyczy: Zaprojektowania i wykonania urządzeń niezbędnych do budowy prototypowej linii technologicznej w zakresie elementów zespołu topielno-odlewniczego oraz poszerzenia jego funkcjonalności

Pobierz

Załącznik nr 1

 


 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

dotyczy: Wynik postępowania nr 01/12/2016/POIR/DT

 Pobierz

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2017/POIR/DT

 

dotyczy: Piły latającej oraz wyciągarki na prasie współbieżnej przebijakowej "GRAŻYNA"

 

Pobierz

 

Załącznik nr 1

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/02/2017/POIR/DT

dotyczy: Zaprojektowania, wykonania, zainstalowania i uruchamiania układu automatycznego przetłoczki zespolonej na prasie współbieżnej przebijakowej "GRAŻYNA"

Pobierz

Załącznik nr 1

 


 

Informacja o wyniku postępowania

 

dotyczy: Wynik postępowania nr 01/02/2017/POIR/DT

 

Pobierz

 


 

Informacja o wyniku postępowania

 

dotyczy: Wynik postępowania nr 02/02/2017/POIR/DT

 

 Pobierz

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2017/POIR/DT

dotyczy: Wykonania oraz zainstalowania i wykonania  urządzenia niezbędnego do budowy prototypowej linii technologicznej w zakresie ciągłej, liniowej, bezkontaktowej i automatycznej kontroli jakości powierzchni prętów i rur ze stopów Cu przeciąganych i prostowanych na prototypowym stanowisku do przeciągania, prostowania, cięcia i fazowania.

 

Pobierz

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2017/POIR/DT

 

dotyczy: wykonania oraz zainstalowania i uruchomienia urządzenia niezbędnego do budowy prototypowej linii technologicznej w zakresie ciągłego liniowego, bezkontaktowego i automatycznego pomiaru prostości prętów i rur ze stopów Cu przeciąganych i prostowanych na prototypowym stanowisku do przeciągania, prostowania cięcia  i fazowania.

 

W dn. 20.04.2017r. została poprawiona omyłka pisarska w pkt. 2.6 zapytania ofertowego. W związku z tym termin składania ofert został przedłużony do 28.04.2017r.

Pobierz

Załącznik nr 1


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWGO

 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.21.04.2017r do Zapytania ofertowego nr 01/04/2017/POIR/DT z dn.07.04.2017r.

Pobierz

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/04/2017/POIR/DT

 

dotyczy: Wykonania oraz zainstalowania i uruchomienia urządzenia niezbędnego do budowy prototypowej linii technologicznej w zakresie ciągłej, liniowej, bezkontaktowej i automatycznej kontroli jakości powierzchni prętów i rur ze stopów Cu przeciąganych na prototypowym stanowisku do przeciągania, prostowania, cięcia i fazowania.

 

Pobierz

 

Załącznik nr 1


 

Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: Wynik postępowania ofertowego nr 02/04/2017/POIR/DT

Pobierz


 

Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: Wynik postępowania ofertowego nr 03/04/2017/POIR/DT

Pobierz

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2017/POIR/DT

dotyczy: organizacji szkolenia z zakresu technologicznego postępu prac.

 

Pobierz

Załącznik nr 1


 

 

Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/06/2017/POIR/DT

Pobierz

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2017/POIR/DT

 

Zamówienia na dostawę złomu miedzi klasy 1.01.1 do Walcowni Metali „Dziedzice"
S.A.

 

Zapytanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji projektu
„BRASS CAST & D RAW® Tech. - Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych
do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Pobierz

Załącznik nr 1


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/2017/POIR/DT

 

Zamówienia za dostawę złomu miedzi klasy 1.01.1K do Walcowni Metali „Dziedzice"
S.A.

Zapytanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji projektu
„BRASS CAST&DRAW® Tech.- Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych
do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

 

 

Pobierz

Załącznik nr 1


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/09/2017/POIR/DT

Zamówienia na dostawę surowca w postaci cynku klasy Z1 do Walcowni Metali
„Dziedzice" S.A.

Zapytanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji projektu
„BRASS CAST&DRAW® Tech.- Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych
do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

 

Pobierz

Załącznik nr 1


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/09/2017/POIR/DT

 

Dotyczy

Zaprojektowania, wykonania oraz zainstalowania i uruchomienia urządzeń
niezbędnych do budowy prototypowej linii technologicznej - systemu
monitorującego parametry obróbki chemicznej na trawialni wannowej Steuler
Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej
oferty w zawiązku z realizacją projektu
BRASS CAST&DRAW® Tech. -
Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym
standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na
szybkoobrotowych automatach skrawających dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Prace
B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Pobierz

Załącznik nr 1


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2017/POIR/DT

Dotyczy

Wykonania prac budowlanych niezbędnych do posadowienia elementów
prototypowej linii technologicznej - nagrzewnicy gazowej oraz pity latającej.
Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w zawiązku z realizacją projektu
BRASS CAST&DRAW® Tech. - Innowacyjna
technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości
geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych
automatach skrawających dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej.

Pobierz

Załącznik nr 1


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr 04/09/2017/POIR/DT

 

Pobierz

 


 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr 01/09/2017/POIR/DT

Pobierz

 


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr 02/09/2017/POIR/DT

Pobierz

 


 

Informacja o wyniku postępowania

dotyczy: Wynik postępowania nr 03/09/2017/POIR/DT

Pobierz

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2017/POIR/DT

Dotyczy: Zamówienia za dostawę złomu miedzi klasy 1.01.1K do Walcowni Metali „Dziedzice" S.A.

Zapytanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji projektu
„BRASS CAST&DRAW® Tech.- Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych
do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

 

Pobierz

Załącznik nr 1


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2017/POIR/DT

Dotyczy: Zaprojektowania, wykonania oraz zainstalowania i uruchomienia urządzeń niezbędnych do budowy prototypowej linii technologicznej – systemu monitorującego parametry obróbki chemicznej na trawialni wannowej Steuler.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „BRASS CAST&DRAW® Tech. - Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji  pilotażowej/demonstracyjnej

Pobierz

Załącznik nr 1

 

 


  

Copyright ® Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.              logo un                impexmetal    
webadmin Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Realizacja MediaArt