Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A. powstała w 1896 roku pod nazwą "Zinkwalzwerke Dziedzice" . Pierwotnie zakład obejmował jedną halę walcowni i zatrudniał 64 pracowników produkując wyłącznie wyroby walcowane z cynku przeznaczone na eksport (Chiny i kraje Azji Zachodniej) oraz na potrzeby rynku wewnętrznego.


Hala Walcowni blach - pierwsza i najstarsza hala zakladu


Ekspansja i rozwój przemysłu cynkowego zrzeszonego w koncernie Gieschego zlokalizowanego w zaborze pruskim były powodem upadku zakładów przeróbki cynku na terenie zaboru austriackiego w tym "Zinkwalzwerke Dziedzice". Dlatego też od 1906 roku nastąpiła gruntowna przebudowa zakładu i przestawienie produkcji zakładu na wyroby z aluminium z możliwością rozszerzenia w dalszych etapach o wyroby z miedzi i jej stopów, utrzymując jednak w dalszym ciągu główny produkt półwyroby z cynku.

Po roku 1918 Zakład parokrotnie zmieniał właścicieli, a od 1921 należał do Spółki Akcyjnej w Morawskiej Ostrawie, która zrzeszała walcownie cynku w Provoz, w Dziedzicach, w Oświęcimiu i w Vaczu na Węgrzech.

W sierpniu 1925 roku na odbytym w Dziedzicach nadzwyczajnym walnym zebraniu akcjonariuszy wyodrębniono z Orawskiej Spółki Akcyjnej zakład w Dziedzicach i w Oświęcimiu.


Tak wygladała fabryka brykietów. Dziś - Walcownia taśm


Utworzone zostało polskie przedsiębiorstwo pod nazwą "Walcownia Metali SA z siedzibą w Dziedzicach.

Stabilizacja w Polsce po kryzysie gospodarczym wywiera znaczący wpływ na dalszy rozwój zakładu. Ilość pracowników w Walcowni Metali S.A. ciągle i znacznie rosła i tak: czerwiec 1932 - 236 osób; grudzień 1934 - 524 osoby; czerwiec 1939 r. - 909 pracowników. Na każdy rok portfel zamówień był pełny i z roku na rok pęczniał, obejmując zamówienia wojskowe i na rynek prywatny. W tym okresie inwestowano w przyspieszonym tempie. Uruchomiono nowe wydziały i działy. Zakład przybierał charakter zwartej zabudowy, a zajmowany teren był już za szczupły do dalszej rozbudowy.

W 1937 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło budowę nowego zakładu w Centralnym Okręgu Przemysłowym. W roku 1938 rozpoczęto budowę nowego zakładu w miejscowości Pustynia koło Dębicy. W maju 1939 r. zakład w Dębicy wyprodukował pierwszą partię wlewków ze stopów aluminium. Zakład w Dziedzicach pracował na pełnym obciążeniu, a zakład w Oświęcimiu współpracował z zakładem macierzystym.

W pierwszym półroczu 1939 roku osiągnięto największą dotychczas produkcję wynoszącą 458 ton/m-c stopów aluminium, miedzi, mosiądzów, nowego srebra i cynku.

Okres okupacji hitlerowskiej stanowi oddzielny etap historyczny zakładu. Przedsiębiorstwo pod nazwą Metallwalzwerke A.G. Dzieditz rozpoczęło produkcję w pierwszym kwartale 1940 r. od wyrobów z miedzi i jej stopów oraz stopów aluminium. Przedsiębiorstwo stale powiększało swoją produkcje, lecz było to stanowczo za mało dla spragnionej machiny wojennej, która potrafiła połknąć wielokrotnie więcej. Dlatego też nastąpiła reorganizacja produkcji zakładu w kierunku produkcji blach duralowych. Zaprzestano całkowicie produkcji wyrobów z miedzi i jej stopów, a zwłaszcza cynku. Zbędne maszyny i urządzenia zostały odstąpione lub sprzedane do Morawskiej Ostrawy i do Lasek.

Po II wojnie światowej Walcownie Metali w Dziedzicach rozpoczęła działalność 16 czerwca 1945 roku jako przedsiębiorstwo państwowe. Urządzenia przekazane lub sprzedane do Morawskiej Ostrawy i do Lasek powróciły do zakładu w 1947 roku.

W latach 1953 - 1967 nastąpił dalszy rozwój zakładu. Opracowano i wdrożono technologię produkcji płyt graficznych "Algrafo", opracowano i wdrożono nową technologię produkcji blach duralowych dla lotnictwa, uruchomiono Wydział Taśm Specjalnych, uruchomiono produkcję blach kanalikowych, uruchomiono Wydział Wyrobów Gotowych.

Z dniem 1 stycznia 1959 roku, decyzją Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych w Katowicach, pod zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" przechodzą dwa zakłady:


Wydzial Przetwórczy Miedzi - hala w budowie


Zakład Metali Lekkich "Kęty" w Kętach i Zakład Pieców Elektrycznych "Piel". Tak więc Walcownie Metali "Dziedzice" jako przedsiębiorstwo wielozakładowe składało się z:

Zakładu Macierzystego WMD w Czechowicach-Dziedzicach,
Zakładu "Oświęcim" w Oświęcimiu,
Zakładu Metali Lekkich "Kęty" w Kętach,
Zakładu "Piel" w Czechowicach-Dziedzicach.W latach 1968 - 1976 wybudowano nowy Zakład Przetwórczy Miedzi, w którym rozpoczęto produkcję prętów i rur z miedzi i mosiądzów.


Piece kołpakowe firmy EBNER do wyżarzania taśm


W latach 1985 - 1992 przystąpiono do modernizacji Zakładu Macierzystego Walcowni Metali "Dziedzice" pod hasłem "stopy monetarne". Modernizacja obejmowała między innymi zainstalowanie trzech linii do ciągłego, poziomego odlewania taśm firmy Demag Technica, zainstalowanie baterii pieców kołpakowych do żarzenia beznalotowego taśm z miedzi i jej stopów firmy EBNER, zainstalowanie walcarki kwarto firmy Zamet. Uruchomiono wydział produkcji krążków monetarnych, w którym zainstalowano prasę do wycinania krążków firmy Schuler oraz linię do termo-chemicznej obróbki krążków.


Zespół urządzeń firmy DEMAG TECHNICA do ciągłego odlewania taśm


W latach 1993 - 1996 kontynuowano rozbudowę inwestycyjną i modernizację. W tym okresie uruchomiono linię nr 4 do ciągłego, poziomego odlewania taśm oraz zmodernizowano prasę hydrauliczną "Ewa" dostosowując ją do tłoczenia przeciwbieżnego. Nowym zakupem inwestycyjnym, który przyczynił się radykalnie do poprawy i precyzji wykonawstwa matryc była nowoczesna elektrodrążarka drutowa szwajcarskiej firmy "AGIE".


Ciągarki do prętów z miedzi i mosiądzu firmy SCHUMAG


Ciągła rozbudowa i modernizacja zakładu pozwoliła na znaczne poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów, osiągnięcie wysokiej jakości oraz umożliwiła Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. wejście ze swoimi wyrobami na rynki zagraniczne.


Wydział produkcji krążków monetarnych


W roku 1996 Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A. uzyskała certyfikat systemu jakości wg normy ISO-9002.

W wyniku ponad dwuletnich intensywnych działań, mających na celu prywatyzację przedsiębiorstwa Walcownie Metali "Dziedzice" w 1996 r. zmieniły swój status własnościowy i z przedsiębiorstwa państwowego przekształciły się w spółkę akcyjną, której udziałowcami stały się: Stalexport S.A., Impexmeta S.A., Mennica Państwowa, Pracownicza Spółka Akcyjna oraz Skarb Państwa.


Walcarka kwarto-nawrotna firmy ZAMET do walcowania taśm z miedzi i mosiądzu


Chcąc utrzymać pozycję zakładu na rynku krajowym i zagranicznym w latach 1997 - 2001 w dalszym ciągu kontynuowano rozbudowę inwestycyjną. W tym okresie uruchomiono czwartą prasę hydrauliczną do wyciskania rur o nacisku 2750 ton (1997), linię do obróbki chemiczno-mechanicznej krążków firmy Rösler (1998), ciągarkę do rur i prętów firmy Bültmann (2000), linię nr 5 do ciągłego, poziomego odlewania taśm (2001) oraz walcarkę 20-walcową typu Sendzimir (2001).


Walcarka 20-walcowa typu Sendzimir do walcowania taśm z miedzi i jej stopów


Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. jest znanym i cenionym w kraju i za granicą producentem wyrobów z metali nieżelaznych specjalizującym się w produkcji: prętów mosiężnych, rur mosiężnych (kondensatorowych i ogólnego przeznaczenia), rur z mosiądzów ołowiowych, krążków monetarnych, i kształtowników ze stopów aluminium i mosiądzu.

Stuletnia tradycja, doświadczony o dużych umiejętnościach zespół pracowników od pokoleń związany z Walcownią w połączeniu z nowoczesną techniką i technologią gwarantuje produkcję wyrobów o najwyższej jakości.

Copyright ® Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.              logo un                impexmetal    
webadmin Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Realizacja MediaArt